Goed doel
IDG Kappers vindt dat er best eens gedacht mag worden aan mensen die helemaal
niets hebben. Wij hier in Nederland hebben alles te kust en te keur. Wij kunnen onze
kinderen bijna alles geven wat nodig is om ze tot een volwaardig persoon in de
maatschappij neer te kunnen zetten.

In Ghana is dat anders. Er is amper geld voor eten en de eerste levensbehoefte,
laat staan een school- en/of vervolgopleiding voor de kinderen. Als kinderen naar
school willen zijn zij vaak afhankelijk van "pleegouders" die ze adopteren waardoor
ze de mogelijkheid krijgen naar school te gaan en een kans maken om uit hun
armzalige situatie te ontsnappen doordat ze een beetje opleiding hebben.

Daarom hebben wij als doel deze kinderen te helpen en stellen onze winst ter
beschikking van dit goede doel. Stichting Mariëtte's Child Care zorgt binnen het kindertehuis Hanukkah voor (45) kinderen die geen thuis hebben of tijdelijk niet door hun ouders kunnen worden onderhouden. Ook hebben zij een basisschool en middelbare school gebouwd voor de kinderen uit het kindertehuis en uit de omgeving.